Avrupa Devletlerinin 1914-1939 Sloganları


Birinci Dünya Savaşı’nı da kapsayan 1919 – 1939 yılları arasındaki 20 yılda, ABD ve Avrupa devletlerinin kullandığı sloganlar ile bugün kullanılan sloganlar arasında pek büyük fark bulunmamaktadır.

Sloganlar toplumların şekillendirilmesinde ve kanalize edilmesinde çok büyük işleve sahip oldukları açıktır.

Aslında sloganlar, kitlelerin düşünme yetilerini ellerinden almaktadır. Slogana hapsolan beyinler zincire vurulmuş insan veya at gözlüğü takılmış kısraklar gibidir.

Örneğin ABD Başkanı Wilson, Birinci Dünya Savaşını haklı ve şirin göstermek için savaşı ikiye ayırmıştır: “Demokrasi için savaş” ve “Savaşa karşı savaş”.

Birinci Dünya Savaşı esnasında kapitalist düzenin savunucusu olan ve savaş yanlısı olanlar, savaşın “hukuk ve demokrasi için” mücadele olduğunu yaymaya çalışmışlardır. Bunlar “Her Şey Vatan İçin” sloganı ile “Kahraman Amerikan Askeri” modelini oluşturmaya çalışmışlardır.

İngiltere Başbakanı Lloyd George’un Çanakkale ve İstanbul Boğazları için 1915 yılındaki sloganı, “Boğazların Özgürlüğü” idi.

İspanya iç savaşı esnasında, 13 Eylül 1923 tarihinde yönetimi ele geçiren General Rivera’nın askeri dikta rejiminin sloganı “Vatan, Din, Aile” olmuştur.

İtalyan diktatör Mussolini, eski Roma İmparatorluğu’nu kurmak için yola çıkarken sloganı “(Akdeniz) Bizim Deniz” diyordu.

Rus Komünistler, 1924 yılından sonra, geliştirilmek istenen dogmatik fikirlerle “Devletin yok olması” tezine karşılık “Güçlü Devlet” tezi ve “Dünya Devrimi” yerine “Tek Ülkede Sosyalizm” görüşlerini ortaya koymuşlardır.

Birinci Dünya Savaşına kadar faaliyet gösteren İkinci Enternasyonal içinden Sosyalist Van Kol, “Avrupa’nın kapitalist ülkeleri, geri kalmış sömürge ülkelere medeniyet götürmektedir” açıklamasını yapmıştır.

Hindistan’da Gandi’nin sembolü, “Çıkrık ile iplik eğirmek” olmuştur.

Latin Amerika’da (1933), “Toprakların Özgürlüğü” sloganı kullanılmıştır.

Alman Diktatörü Hitler’in kullandığı Sloganlar: “Tek Millet, Tek Devlet” ve “Yaşam Alanı”dır.

Aradan yüz yıla yakın bir dönem geçmesine rağmen, yukarıda belirtilen sloganların bir kısmı (Tek Millet, Tek Devlet; Güçlü Devlet; Vatan, Din, Aile; Demokrasi İçin Savaş; Demokrasi Götürmek; Her Şey Vatan İçin)  ülkemiz de dahil dünyada kullanılmaya devam etmektedir.

Unutmamak gerekir ki, sloganlar insan beynini devre dışı bırakarak düşünmeyi engeller.

ahkucuksahin@gmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI