“Türk Gençliği” Kimdir? - Ahmet Küçükşahin

 “Türk Gençliği” Kimdir?


Mustafa Kemal,  “Nutku”nu 15 - 20 Ekim 1927 tarihleri arasında gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi'nin İkinci Kongresi'nde otuz altı buçuk saatte okur ve Nutuk’unun son bölümünde Türk gençliğine hitap ederek “Türk istiklalini” ve “Türk Cumhuriyetini” Türk gençliğine emanet eder. 
Atatürk’ün “Türk istiklalini” ve “Türk Cumhuriyetini” emanet ettiği “Türk Gençliği” kimdir? 15-30 yaşları arası erkek ve kadınlar mıdır? Lise ve üniversite öğrencileri midir? Sürekli hayatı sorgulayan ve yaşam mücadelesinde çareler üretenler midir?  
 

19.yüzyıl (1800’lü yıllar) boyunca 1789 Fransız İhtilalı’ndan esinlenen devrimci hareketlere “genç” sıfatı yakıştırılmıştır. 

Bunlardan en ünlüsü Mazzini’nin başını çektiği “Genç İtalya” hareketidir. Sonra, tabii “Genç Türkler” (Jön Türkler) vardır.

Tevfik Fikret’in o günün gençlerine armağan ettiği Ferda (Yarın) şiiri gibi, Atatürk de gençliği, Türk devriminin, yarının en büyük güvencesi bilmiş ve buna inanmıştır. Ferda ve Gençliğe hitabe, tarihimizin iki büyük insanının nasıl ortak bir paydada buluştuklarının bir örneğidir. Bununla birlikte, Orhon Yazıtlarında Bilge Kağan’ın Göktürk budununa seslenişi ile Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi arasında müthiş ve muazzam bir benzerlik vardır. 

Tevfik Fikret, gençliği “hayatın ümidi” olarak görür. Nitekim Atatürk'ün gençlik anlayışı da yaşça genç olanlarla sınırlı değildir. O diyor ki: "Benim anladığım gençlik, bu devrimin düşüncelerini, ideolojisini benimseyip gelecek kuşaklara götürecek kimselerdir. Benim gözümde yirmi yaşındaki bir yobaz yaşlıdır, yetmiş yaşındaki bir idealist de güçlü bir gençtir” 
Sonuç olarak, Mustafa Kemal’in ifade ettiği Türk gençliğini, yaşa bakılmaksızın, hayatı sorgulayan, kendini çağa uydurma yarışına girmiş, ülkesini seven ve düşünen ve her şeyden önce Türk istiklal ve Türk Cumhuriyetine sahip çıkma azim ve kararlılığında olan her yaştan, her meslekten, her seviyede insanı anlamamız gerekmektedir.  

“Türk gençliği”, milliyetçi, Türk bağımsızlığına ve Türk Cumhuriyetine sahip çıkma kararlılığında olan, yenilikçi ve devrimci anlayışa sahip kişilerdir. Böyle anlaşılmalıdır.  
 

Not: Zeki Arıkan, “Tarih Gezintileri”; Mustafa Kemal, “Nutuk”, Utkan Kocatürk, “Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri” adlı eserlerden ve ilgili internet sitelerinden istifade ile hazırlanmıştır.

ahkucuksahin@gmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI