Vatan Haini ve Sahtekar Ermeniler - Ahmet Küçükşahin

Vatan Haini ve Sahtekar Ermeniler


Osmanlı Devleti, 29 Ekim 1914 günü Sivastapol’u bombalayarak Birinci Dünya Savaşı’na fiilen katılmıştır. 

Bunun üzerine 22 Aralık 1914 - 17 Ocak 1915 tarihleri arasında Sarıkamış Harekatını gerçekleştirmiş ve kötü hava koşullarına yenilmiştir. 

Hemen ardından 26 Ocak - 04 Şubat 1915 tarihleri arasında Süveş Kanalına karşı, Birinci Kanal Harekatını gerçekleştirmiş ve başarısız olmuştur. 

Bu iki ciddi gelişme üzerine İngilizler ve Fransızlar, Çanakkale Boğazını gemilerle geçerek İstanbul’u ele geçirip Osmanlı’yı savaş dışı bırakmaya karar vermişlerdir. 

Bu bağlamda, 18 Şubat-18 Mart 1915 tarihleri arasında Çanakkale Deniz Harekatını gerçekleştirmişler ve hezimete uğramışlardır. Bu yenilgi üzerine, 25 Nisan 1915 günü gerçekleştirilecek olan kara harekatına karar vermişlerdir. 

İşte, günümüzde “Ermeni Soy Kırımı” diye yaygara koparılan suçlamalar bu tarihler arasında yani 18 Mart-25 Nisan 1915 tarihleri arasında İngiliz kışkırtmaları ile Ermeniler tarafından gerçekleştirilen olaylar zinciridir. 

25 Mart 1915 günü Van’a bağlı Bayrik, Alaköy, İblankanis ve Buganis köylerinde bine yakın Ermeni isyan hareketine katılmıştır. 

3/4 Nisan 1915 gecesi Van’ın Çatak ilçesinde büyük çaplı Ermeni ayaklanması olmuştur.

04 Nisan 1915 günü Akdağmadeni’nde Ermeniler büyük çaplı isyan çıkarmışlardır. 

11 Nisan 1915 günü Osmanlı Hükümeti artan Ermeni şiddet eylemleri nedeniyle bazı Ermeni komite merkezlerini kapatma kararı almıştır. 

Çanakkale Cephesi’nde gelişmeler olurken 12 Nisan’da binlerce silahlı Ermeni asker kaçağı Diyarbakır civarında karışıklık çıkarmıştır. Aynı tarihlerde Sivas civarında da 30 bin kadar Ermeni asker kaçağı Türk birliklerini arkadan vurmak üzere teşkilat kurmuştur. 

14 Nisan günü Ermeni Taşnak çeteleri Van’ı ele geçirerek camilere, hükümet binalarına, bankalara ve hastanelere saldırmışlar Bu ayaklanmadan sonra, yörede 80 bin olan Müslüman nüfustan sadece 1500 kişi hayatta kalmayı başarabilmiştir. İlerleyen günlerde de Ermeni saldırıları ilerleyerek yayılmış ve çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 

14 Nisan’da Van civarında başlayan ayaklanmalar 17 Nisan’da Çatak’a sıçramış, İngiliz kışkırtmasıyla

18 Nisan’da da Bitlis’te büyük çaplı Ermeni ayaklanmasına dönüşmüştür. 

18-55 yaşları arasındaki Ermenilerin ülke dışından içeriye girmelerini ve ülke içinde de dışarı çıkmalarını yasaklayan 18 Nisan tarihli karar uyarınca Ermenilerin yurt dışı ve yurt içine giriş-çıkışları yasaklanmıştır. Haberleşmenin Türkçe yapılması istenmiş ve yeni Ermeni okullarının açılması yasaklanmıştır. Ayrıca devlet okullarında okuma zorunluluğu getirilmiştir. Ermeni gazeteler kapatılmıştır. 
Aynı günlerde Enver Paşa Ermeni Patriği’ne, “Ya beşinci kol sabotajlarını kesersiniz veya sonuçlarına katlanırsınız!” şeklinde son ihtarını yapmıştır. Ancak bu ihtar bir “blöf” olarak algılanmıştır. Çünkü Osmanlı Devleti bütün cephelerde kaybediyordu ve Çanakkale de gelişmek üzereydi. 

20 Nisan 1915 günü, Ermeniler bu defa Van’ın merkezinde büyük bir ayaklanma meydana getirerek katliama başlamışlardır. Enver Paşa, Ermeni çetelerinden olan kişileri yakalayıp hükümete teslim eden Müslim ve Gayrimüslim halka, kişi başına 1.000 liradan az olmamak üzere ödül verileceğini ilan eden bir genelge yayınlamıştır.

24 Nisan 1915’te Osmanlı Devleti, ayaklanmaları koordine eden Ermeni komite, merkez ve şubelerini kapatmış, evraklarına el koymuş ve elebaşlarından 2 bin 345 kişiyi tutuklamıştır. 

Bu 24 Nisan 1915 günü, tutuklamalara tepki anlamında Ermeni diasporası tarafından sözde “Ermeni soykırımı” günü olarak anılmaya başlanmıştır. 

Bu tarihten yaklaşık bir ay sonra yani 27 Mayıs 1915’de Tehcir Kanunu (Ermenileri yurt içinde başka bölgelere göç ettirme kanunu) çıkarılmış, çıkarılan bu kanun 01 Haziran 1915 tarihinde yayınlanarak uygulanmaya başlamıştır. 

Sonuç olarak, 
1.     22 Aralık 1914-04 Şubat 1915 tarihleri arsında Osmanlı orduları Sarıkamış ve Kanal Harekatında yenilgi almalarına rağmen Ermeniler isyan hareketlerine başlamamışlardır.
2.     Ermeni isyanları 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz harekatında İngilizlerin büyük bir yenilgi almasından sonra başlamıştır.
3.     Ermeni isyanlarının fikir babası İngilizlerdir. 
4.     Çanakkale Kara Harekatına katılmak üzere İngiltere, Yahudi sermayesinin Almanya’ya gitmesini önlemek ve Almanya’daki Yahudi sermayesinin ülkeden kaçmasını sağlamak amacıyla büyük Siyonist Hertl vasıtasıyla Yahudilere Filistin’de “milli yurt” sözü vermiştir. Çanakkale’ye 500 kişilik Yahudi birliğinin gelmesi de bu zincirin bir halkası niteliğindedir. 
5.     Benzer şekilde Ermeniler ve Yunanlılar da aynı girdabın içerisine çekilmiştir. 
6.     Ermenilerin sözde “soy kırımı” ilan ettikleri gün, 2 bin 345 kişiyi tutukladığı 24 Mart 1915 günüdür. Bu gün aynı zamanda İngilizlerin Çanakkale Kara Harekatının başladığı 25 Nisan 1915’ın arifesidir. 
7.     “Ermeni soykırımı” yalanı, kendi ülkesine isyan etme, savaşan askerlerini arkadan vurma ve düşmanlarla işbirliği yapma hainliğinin, “muktedirler” tarafından başka türlü ifade edilmesidir. 
8.     “Ermeni soykırımı vardır” veya “Bu konuda nötürüz” diyen herkes ya cahildir ya işbirlikçidir ya da Türkiye Cumhuriyeti’nin hainidir. 
 

ahkucuksahin@gmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI