Yeşilyurt Belediyesinden Tekzip

17 Ocak 2019 tarihinde 'Yeşilyurt Belediyesi'nin villaları kaçak mı?' başlıklı haberimizden sonra bugün Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar imzalı bir tekzip metni ulaştı elimize. Tarafsızlık gereği metni aynen paylaşıyoruz. Ama tekzip metninde geçen çoğu ifadenin açıklamasını, 'niyet haberciliğini', o haberin nasıl yapıldığını Başkan Mehmet Çınar iyi anlasın diye biraz daha detaylı yazacağız. Yarın Yeşilyurt Belediyesi'ne bir "tekzip" de biz yazacağız! İşte Yeşilyurt Belediyesi'nin tekzip metni...

Yeşilyurt Belediyesinden Tekzip
Malatya
17 Ocak 2019 tarihinde 'Yeşilyurt Belediyesi'nin villaları kaçak mı?' başlıklı haberimizden sonra bugün Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar imzalı bir tekzip metni ulaştı elimize. Tarafsızlık gereği metni aynen paylaşıyoruz. Ama tekzip metninde geçen çoğu ifadenin açıklamasını, 'niyet haberciliğini', o haberin nasıl yapıldığını Başkan Mehmet Çınar iyi anlasın diye biraz daha detaylı yazacağız. Yarın Yeşilyurt Belediyesi'ne bir "tekzip" de biz yazacağız! İşte Yeşilyurt Belediyesi'nin tekzip metni...

Haber Editörü: Kayısı Haber

17/01/2018 tarihinde internet sitenizden (https://kayisihaber.com) verilen “Yeşilyurt Belediyesi’nin villaları kaçak mı ?”  başlıklı haber içerisinde ;  “Yeşilyurt Belediyesi’ne bağlı Yeşilyurt İnşaat şirketi tarafından 2017 yılında ihalesi yapılan ve şu anda halen inşaatı süren 110 villa olarak bilinen Yeşilyaka  Villaları’nın ruhsatının mahkeme tarafından iptal edildiği” iddia edilmektedir.
 

Haberde yer alan yanlış bilgilendirmelere dayanan hususlara ilişkin olarak, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak üzere, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur; 
       

Öncelikle yukarıda bahsi geçen iddianın dayanağı olarak Malatya İdare Mahkemesi’nin 2017/1786 E sayılı dosyasında verilen karar gösterilmiş ve anılan karar haber ekinde okuyucular ile paylaşılmıştır. Ancak bizzat haber ekinde bulunan ilgili karar incelendiğinde görüleceği üzere; bu dosyada verilen karar “davacı tarafın dava dilekçesinin,  2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu’na uygun olmaması nedeniyle reddedilmesine” şeklindedir. Yalnızca bu husus bile;  yapılan haberin ne denli üstünkörü ve dikkatsizce hazırlandığı ve tamamen seçim sürecinde siyasi saiklerle karalama amacına matuf olduğu ve kötü niyetle hazırlandığının ve ayrıca haber eklerinin, haberi  hazırlayanlarca dahi okunmadığının apaçık bir göstergesidir. 
    

Öte yandan Yeşilyurt Belediyesi’ne bağlı Yeşilyurt İnşaat Taahhüt Turizm Nak. ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından yapımı devam eden  villa inşaatlarının ruhsatlarının iptal edildiği yönündeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Şu kadar ki; söz konusu projenin devam ettiği; Yeşilyurt İlçesi Gedik Mahallesi 394 ada 31 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/02/2016 tarih ve 69 sayılı kararı ile kabul edilerek onaylanmış olup, aynı doğrultuda planlar arası hiyerarşi ilkesine  uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı da Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 05/05/2017 tarih ve 242 sayılı kararı ile kabul edilerek  yürürlüğe girmiştir. Yeşilyurt İnşaat Taahhüt Turizm Nak. ve Ticaret Ltd. Şti tarafından bahsi geçen imar planlarına uygun olarak hazırlanan projeler yapılan incelemeler neticesinde uygun görülerek anılan villalara inşaat ruhsatları düzenlenmiştir.
           

Haber içeriğinde bahsedilen Yeşilyurt İlçesi Gedik Mahallesi 200 Ada 63 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda yapılan ve Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 06/01/2012 tarih ve 01 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Malatya İdare Mahkemesi’nin başka bir kararı ile özetle ;” bahse konu taşınmazın bulunduğu alanda geçerli 1/5000 ölçekli nazım imar planı olmadığı” gerekçesiyle iptal edilmiştir. İptal kararını müteakip, bu kararın gereği olarak belirtilen taşınmazın bulunduğu alanı kapsar şekilde 1/5000 ölçekli nazım imar planı hazırlanarak Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 07/10/2018 tarih ve 708 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, anılan planın onaylanmasını müteakip bu plana uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı da Yeşilyurt Belediye  Başkanlığı’nca hazırlanıp onaya sunulacaktır. 
         

 Yukarıda da özetle izah edildiği üzere; mahkemece iptale konu edilen işlem ; Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 06/01/2012 tarih ve 01 sayılı kararıdır. Oysa habere konu edilen ve Yeşilyurt İnşaat Taahhüt Turizm Nak. ve Ticaret Ltd. Şti tarafından yapılan villaların bulunduğu Yeşilyurt İlçesi Gedik Mahallesi 394 ada 31 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanı kapsar şekilde 2017 yılında yukarıda belirtilen meclis kararları ile kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı halen yürürlükte olup bu meclis kararları ile imar planlarının iptaline ilişkin herhangi bir mahkeme kararı bulunmamaktadır.  
    Neticeten bahsi geçen haberin özünde bahsedilen Yeşilyurt Belediyesi’ne bağlı Yeşilyurt İnşaat Taahhüt Turizm Nak. ve Ticaret Ltd. Şti  tarafından yapılan villaların ruhsatlarının   mahkeme tarafından iptal edildiği iddiası asılsız olup, 2017 yılında ihalesi yapılan Yeşilyaka  Villaları’nın inşaatları proje ve ekleri ile mevcut ruhsatlarına uygun olarak devam etmektedir.
       

Bu açıdan herhangi bir inceleme ve araştırma yapılmaksızın bu yönde çıkan haberlerin belediyemiz tüzel kişiliğini olumsuz  etkilediğini beyanla anılan haberlerin , belediyemiz ve bağlı şirketlerinin  toplum nezdinde itibarını zedelemek  amacıyla, asılsız ve gerçeğe aykırı olarak yapıldığını ve bu haberlere itibar edilmemesi gerektiği hususunu kamuoyunun takdirine sunarız.    
           

Dolayısıyla ufak bir araştırma ile bu iddiaların doğru olmadığını anlamak mümkün iken, bu yönde bir araştırma ve incelemeye gerek görmeyerek bu şekilde haber yapılmasını, habercilik etiği ve ilkeleri ile bağdaştırmak mümkün değildir. Söz konusu haberin hazırlanışındaki yaklaşımın değerlendirmesini kamuoyu takdirine bırakıyoruz. 
           

Bu açıklamanın 5187 Sayılı Basın Kanunu’nun 14 üncü maddesine istinaden aynı sayfada, aynı başlık altında yayımlanmasını aksi halde gerek belediyemiz ve gerekse bağlı şirketlerimiz adına yasal haklarımızı kullanacağımızı, kanuni haklarımız saklı kalmak suretiyle rica ederiz.

Son Güncelleme: 18 Ocak 2019 19:15

HABERİ PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

BUNLARI GÖRDÜNÜZ MÜ?