Amerikan Sosyolojisi


ABD, birçok din, dil ve ırktan meydana gelmiş heterojen bir yapıya sahiptir. Böylesi karışık, karmaşık bir yapının, bir tek Devlet ve Bayrak altında konsolide edilmesi, elbette kolay bir durum değildir. İşte bu sebeple, böylesi karışık ve karmaşık yapıyı, ABD Devleti ve bayrağı altın da tutabilmek için çok ciddi, önemli ve anlamlı bir gerekçe olması lazımdı. Bu karmaşık yapıyı, bir ideal etrafında ve birlikte tutabilmek için, kendi değerlerini ön plana çıkartarak başarmak imkânsızdı. Zaten ABD’nin böylesi bir geçmişi, tarihi ve bunlara bağlı birikim havuzu da yoktu. Bütün bu olumsuz durumlar, ABD’nin fikir teorisyenleri tarafından açık şekilde konuşma ve endişe konusuydu. 

ABD ve Avrupa

ABD, 20 yüzyılda Dünyanın lider Devleti rolünü üstlenirken, bu durumu salt ekonomik ve silah gücüne dayalı olarak uzun süre devam ettiremeyeceğini çok iyi bilmekteydi. Bu bilinç, ABD için hem önemli bir sorun ve hem de önemli bir avantaj demekti. Gerek Rusya’nın komünist yapısı ve gerekse Almanya’nın Nazi yapılanmasını kendi lehine son derece verimli şekilde kullandı. Kendisini, koruyucu olarak konumlandırırken, elinde, komünizm ve Nazi gibi iki korkutucu ve geçer akçe argümanı da vardı! Önemli ve geçerli olan bu iki paradigma, ABD’li teknokratlar tarafından özenle cilalandı ve önemle pazarlandı. Zaten belli bir alt yapısı bulunan bu iki korkunç ideoloji, bütün Avrupa’yı sarmış ve tüm Avrupa Ülkelerinin ciddi ciddi yarın endişesi baş göstermişti. Bütün bunların yanı sıra, kendisini çağdaş, özgürlükçü, cumhuriyetçi takdim eden ABD, istediği alan ve pazarı bulmuştu artık. Kendisini hem Avrupa’nın önünde, ilerici olarak takdim ederken hem de koruyucu olarak lanse etti.

Soğuk savaş ve ABD

Yarım asra varan bir soğuk savaş ve Rusya karşıtlığı üzerine kendisini konumlandırmış olan ABD, içerisinde bulunduğu heterojen yapısal korkuyu bir bakıma sindirmişti. ABD’nin mutlak bir düşmanı (!) vardı ve bu düşman ile baş etmek için, yenilmemek, esir olmamak için ulusal bir konsolidasyon gerekmekteydi…!
Bu durum, tüm ABD vatandaşları için önemli bir ideal olmanın yansıra, ciddi bir sorundu 
Bu bilinç ile güdülenen insanlar, önemli bir zaman diliminde bu inancı canlı ve dinamik tuttular. Bir başka deyişle, teknokratlar, çimento işlemi görecek argüman noktasında başarılı olmuşlardı. Halk bu ideal ve korkusal durum noktasında belli bir oranda bir araya getirilmiş ve Devletin dış politikasına da önemli bir kredi açmışlardı. Zira düşman ve tehlike büyüktü! Ve Devletin yaptığı her hamle ulusal güvenlik ve Ülke çıkarları için elzemdi. Maddi ve silah gücüyle birlikte, halkını da yanına alan ABD, düşmanlarına karşı hareket etmeye başlamıştı. Bir biri ardına hamleler yapmaya, olur olmaz yerlere askeri çıkarmalar, gerekli gereksiz suikastlar, darbelere yardım ve yataklık….! Öyle ya, düşman büyüktü ve düşmanı alt etmek için yapılacak her hamle anlamlı ve kutsaldı. Güç sarhoşu olmuş ABD, kendi içerisinde ki beyazlara kulak verirken, içten içe kaynamaya başlamış ırkçılık seslerini duyamıyor, anlayamıyor ve hatta önemsemiyordu. Ülkenin kuzeyi ile güneyi arasında ki devasa gelişmişlik farkı, gayri safi milli hasıladan ayrılan payda ki makas açıklığı, gündeminde bile değildi yönetim kademesinin. 


Ve ABD çatırdıyor

Güç sarhoşluğu içerisinde olan ABD, kendi içerisinde ki şahin kanadın şahin hamleleri sonucunda, tüm Avrupa ülkelerini istila etmekle kalmayıp, hepsini birer sömürü ülkelerine dönüştürdü. Son yıllarda artan ABD muhalif duruşu, içten içe ve kısık sesle de olsa tüm Avrupa ülkelerinin engel olamadığı dışa vurumlarıydı. Hem içte ve hem de dış ülkeler nezdinde hiçbir saygınlığı kalmayan ABD, alternatif oluşumlar ve alternatif Devlet kurma girişimlerine hız vermeye başladı. Oysa bütün bunlar çürümüş politik anlayışa sahip ABD için, paylatif çözüm olmaktan başka bir anlam ifade etmiyordu. Trump ‘un başkan olmasıyla birlikte, kendi içinde ki aykırı, muhalif ve ırkçı söylemlerin dozunun artması, şahin kanadı harekete geçirdi. Bu şahin kanat, gerek aba altından gösterdiği sopa ve gerekse üst perdeden bir takım yasal hakların engelleme girişimlerine patavatsız şekilde hız verdiler. Ve artık ABD abd ile karşı karşıya gelmeye başladı. ABD’nin sonu ABD eliyle olacaktır

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
15Mar
12Mar
11Mar

Amerikan Sosyolojisi

10Mar
08Mar

Kandil mi?