Sedat Peker, Raşit Alaca ve Alaca İnşaat!

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alaca İnşaat ortakları ve yöneticilerine yönelik başlatılan soruşturma sonrasında Malatya Gelecek Partisi İl Başkanı Raşit Alaca...

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alaca İnşaat ortakları ve yöneticilerine yönelik başlatılan soruşturma sonrasında Malatya Gelecek Partisi İl Başkanı Raşit Alaca, kendisinin ve partisinin aleyhine algı operasyonu yapıldığını iddia etti. Sedat Peker’den örnekler veren Alaca, görevi kamuoyunu bilgilendirmek olan basına “düşkün medya” diye hakaret etmesi şaşkınlık yarattı.

ALACA İNŞAAT EKONOMİK KRİZDEN ETKİLENDİ

Avukat Raşit Alaca yaptığı yazılı açıklamada söz konusu inşaat şirketinin (Alaca İnşaat) 2004’ten beri Malatya, İstanbul ve İzmir illerinde faaliyet gösteren güçlü bir şirket iken, ekonomik krizden çok ağır etkilendiğini söyledi. Ayrıca söz konusu şirketle ilgili her hangi bir şirket ortaklığının olmadığını ifade etti.

“FİİLİ BAĞIM ASLA OLMAMIŞTIR”

Raşit Alaca yaptığı açıklamada, 1996 yılından beri Malatya’da serbest avukatlık yaptığını ve avukatlık haricinden her hangi bir ticari faaliyetin olmadığını öne sürdü. Alaca İnşaat’ın bir dönem avukatlığını yaptığını ifade eden Alaca, “Tüm geçim kaynağım, mesleki faaliyetimden elde ettiğim kazançtır. Gerçek bir şirket ortaklığım asla olmadı. Yapılan işlem, prosedürel/şekli bir işlem olup, şirketin iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürümesine matuf ve özellikle şirket ortaklarının/sahiplerinin özel ricası muvacehesinde olmuştur. Kaldı ki, işbu prosedürel işlem birkaç ay sürmüş olup, iki yıla yakın bir süredir şirketin Avukatlığını dahi bırakmış durumdayım. Maddi hakikat bakımından fiili ve hukuki bir bağım asla olmamıştır” dedi.

ALACA BASINI SUÇLADI

Basında yer alan haberlere de değinen Raşit Alaca, bazı basın mensuplarını masa başı haber yapmakla suçladı. Bazı siyasetçilerin gölgesinde haber yapılmaması gerektiğini ifade eden Alaca, organize suç örgütü lideri iddialarıyla yakalama kararı olan Sedat Peker’den örnek vermesi dikkat çekti. “Düşkün Medya mensupları hem kamuoyu nezdinde hem de yargı önünde hesap verecektir” dedi.

Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı Raşit Alaca’nın yazılı basın açıklaması şu şekilde:

Takriben bir yıl önce başlatılan bir soruşturma nedeniyle, 15.06.2021 tarihinde Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan ancak isnat edilen suçlama ve soruşturmanın seyri açısından tarafımızca manidar karşılanan eş zamanlı bir operasyon sonrasında, işbu soruşturma/operasyon bazı basın yayın organları tarafından haberleştirilmiş ve inşaat şirketi sahipleri ile olan akrabalık bağım üzerinden ve bir dönem şirketin avukatlığını yapmış olmam nedeniyle şahsımı hedef alan haberler yapılmaya başlanmıştır. Gelecek Partisi İl Başkanlığı görevim üzerinden şahsım ve Partim aleyhine siyasi algı operasyonuna zemin hazırlanmaya çalışıldığı tarafımca müşahade edilmiştir. İl Başkanı olduğum Partimiz her zaman şeffaflıktan, temiz siyasetten ve adaletten yana olup, bu nedenle işbu basın açıklamasını yapma zarureti hasıl olmuştur.

 Öncelikle C. Başsavcılığı tarafından, bazı mağdur/müşteki ifadeleri üzerine başlatıldığı belirtilen soruşturma devam etmekte olup, soruşturmanın selameti ve kişilerin lekelenmeme hakkı kapsamında soruşturma ile ilgili haberlerin masumiyet karinesi ilkesi gözetilerek daha dikkatle verilmesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Kişilerin doğru ve tarafsız bilgi edinmelerinde medyaların sorumluluğu tartışılamaz. Düşünce açıklama araçlarının en önemlisi olan medya, özgürlüğünü en geniş şekilde kullanırken, kişilerin lekelenmeme haklarını hassasiyetle gözetmek durumundadır. Aksi halde, kargaşa, karmaşıklık, hukuk dışılık kendini gösterecek, medya organları yargısız infaz müesseselerine dönüşecektir.

 Hukuk Devleti olduğunu düşündüğümüz Ülkemizde; avukat kimliğim ve siyasetçi kimliğim nedeniyle herkesin hak ve hukukunun gözetilmesi gerekliliğine özellikle vurgu yapmak istiyorum. Medya yoluyla yapılan kişilik hakkı ihlallerinde en sık rastlanan örneklerden biri, mahkeme kararından önce bir kişinin suçlu ilan edilmesidir. Yargılama sürecinde, ceza kesinleşinceye kadar suçsuzluk esastır. “Masumiyet Karinesi” denilen bu kural,  evrensel bir hukuk kuralıdır.

Soruşturma konusu olan inşaat şirketi 2004 yılından beri Malatya, İstanbul ve İzmir illerinde yoğunlukla konut alanında faaliyet gösteren güçlü bir şirket iken, ekonomik krizden çok ağır bir şekilde etkilenmiş ve son yıllarda ekonomik darboğaza girmiştir. Şirketle ilgili gerekli açıklama, şirket sahipleri veya vekilleri tarafından muhakkak yapılacaktır.

Tarafımca şirketin bir dönem avukatlığı  yapılmış ancak işlerimin yoğunluğu nedeniyle şirketin avukatlığı da iki yıla yakın süredir bırakılmıştır. Kanunlarımızda açıkça belirtildiği üzere;  vekâlet sözleşmesi, “vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşmedir". Dolayısıyla avukat; müvekkilinin borcunun sebebi değildir, kimsenin suç işleme gerekçesi değildir, kimsenin işini ya da evini kaybetme nedeni de değildir. Avukatın, vekil edenlerin her iş ve eyleminden sorumlu olmayacağı izahtan varestedir. Bu nedenle şirketin bir dönem avukatlığını yapmış olmam nedeniyle yapılan, şahsımı hedef alan haber ve yorumların haksızlığı ortadadır. Hemen hemen her olayda savunmanın bu şekilde yıpratılmaya çalışılması da ayrıca kabul edilmez bir durumdur. Maalesef en üzücü olanı da, bir kısım mağdurların/müştekilerin Avukatlığını yapan hukukçuların değişik saik ve beklentilerle, mağdurları bir takım hukuk dışı eğilim ve davranış göstermeleri hususlarında motive etmeleridir. Keza, bizatihi bu avukatların hukuk dışına çıkarak, soruşturma konusu isnadı, kesin bir mahkeme kararıyla sabit olmuş gibi yargısız infaz yaparak, şüphelileri kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırarak, zan altında  bırakmaları hukuki olmadığı gibi ahlaki de değildir.

1996 yılından beri Malatya İlinde Serbest Avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Avukatlık mesleği dışında, asla ticari amaçlı bir iş yapmadım, ticari amaçla bir “tavuk” bile alıp satmadım. Tüm geçim kaynağım, mesleki faaliyetimden elde ettiğim kazançtır. Gerçek bir şirket ortaklığım asla olmadı. Yapılan işlem, prosedürel/şekli bir işlem olup, şirketin iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürümesine matuf ve özellikle şirket ortaklarının/sahiplerinin özel ricası muvacehesinde olmuştur. Kaldı ki, işbu prosedürel işlem birkaç ay sürmüş olup, iki yıla yakın bir süredir şirketin Avukatlığını dahi bırakmış durumdayım. Maddi hakikat bakımından fiili ve hukuki bir bağım asla olmamıştır. Aynı zamanda 

06.04.2021 tarihinden beri Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı olarak siyasi faaliyet yürütmekteyim. Hayatım boyunca şahsımın ve ailemin onur, şeref ve saygınlığına zarar verebilecek her türlü eylem ve ortamdan uzak durarak, daima hak ve hukuktan yana olarak örnek bir yaşantı sürme gayreti içerisinde oldum. Buna karşın hiçbir ilgimin bulunmadığı bir olayla ilgili olarak, sırf akrabalık bağı üzerinden soruşturma konusu olay şahsımla ilişkilendirilmekte, siyasi itibar suikastı yapılmaya çalışılmaktadır.

Özellikle ismimin ve Gelecek Partisi İl Başkanlığı görevimin sıklıkla akrabalık bağı üzerinden soruşturma konusu olayla ilişkilendirilip haberlerde kullanılması, soruşturmanın siyasi saiklerle yapıldığı intibaını uyandırmakla birlikte, yapılan soruşturmaya da gölge düşürmektedir. Yapılan başvurularla ilgili Başsavcılık tarafından aylarca işlem yapılmaması, şikayetçi olunan kişilerin ifadelerinin dahi bugüne kadar alınmaması karşısında, özellikle Gelecek Partisi İl Başkanlığım sonrası, suç örgütlerine yapılmayan, çarşaf çarşaf ortaya serilen ve ülke gündemini uzunca süredir meşgul eden iddialarla ilgili suskunluğunu koruyan yargının; akrabalarıma atılı suçlama ile ilgili ifadeye davet etme vb. bildik soruşturma usullerinin tamamen dışına çıkarak, sabahın beşinde eş zamanlı operasyonlar yapması, atılı suçlama yönünden uygulanmasına şahit olmadığımız arama, yakalama, tutuklama vb. soruşturma tedbirlerinin uygulanması, soruşturmaya karşı yeterince şüphe oluşturmuş bulunmaktadır. Tüm bunlara rağmen soruşturma konusu olay yargıya intikal etmiş olup, soruşturmaya siyaset karıştırmadan ve siyasi müdahalelerde bulunulmadan, hukuka uygun bir şekilde masumiyet karinesi de gözetilerek sürecin takip edilmesi gerekmektedir. Ülkemizde başlatılan soruşturmaların  yaklaşık yüzde 40’ı hakkında dava açılması ve açılan davaların da ancak yaklaşık % 15’inin mahkumiyetle sonuçlanması gerçekliği karşısında, henüz sabit olmuş bir suç bulunmamakla birlikte; “kimse kendi suçundan başka bir şey ile suçlanamaz. Baba, oğlunun suçu, oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz.”  düsturunun ve suçların şahsiliğine ilişkin evrensel hukuk kuralının çiğnenmemesi gerektiği de ortadadır.

Yargının herhangi bir siyasi tesir altında kalmadan, adil bir şekilde soruşturmayı yürütmesini, kimsenin siyasi aparatına dönüşmemesini Gelecek Partisi İl Başkanı ve avukat olarak talep etmekteyim. Tarafımca da süreç takip edilmekte ve varsa mağduriyetlerin giderilmesi için çaba gösterilmektedir ve gösterilecektir. Mağdurların sorunlarının çözülmesi konusunda çok yoğun gayret gösterdiğimi gerek mağdurlar ve gerekse soruşturma savcısı ve hatta mağdur/müşteki avukatları da yakinen bilmekte ve takip etmektedirler. Tam da bir çözüm üretilmek aşamasına gelinmişken, aylardır ortaya konulan çabaları berheva eden sürpriz operasyonu anlamakta güçlük çektiğimizi, aklımıza çok denklemli bir takım soruları getirdiğini açık bir şekilde ifade etmek durumundayım. 

Diğer taraftan, kimi basın mensuplarına buradan  seslenmek istiyorum. Masa başı haberciliği veya olayın taraflarını dinlemeden, araştırmadan kişilerin lekelenmesini sağlayacak şekilde sözde haber yapmayın. Dahası kimi siyasilerin gölgesi veya sopası olmayın. Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker’in dahi dediği gibi; “iyiler, namuslular başımızın tacıdır” ama, “DÜŞKÜN MEDYA MENSUPLARI” hem kamuoyu nezdinde ve hem de yargı önünde hesap vereceklerdir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. 
Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun liderliğinde Gelecek Partisi kadroları olarak; “Temiz Siyaset, şeffaf siyaset, hesap veren siyaset kriterleri ile birlikte, güzel ülkemizde demokratik hukuk düzeni sağlanıncaya, adil bir sistem inşa edilinceye, yokluk-yoksulluk-yolsuzluk ortadan kalkıncaya kadar siyasi ve hukuki mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Kişiler gelip geçicidir, ancak baki olan davadır. Bizler davayı terk edenlerden asla olmayacağız. Üzerimizden elinizi çekin. Gelecek Partisi iktidarında Temiz Eller Operasyonu yapılması, boynumuzun borcu olsun.    

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Kayısı Haber

Kayısı Haber

Mahir Temur

HABERİ PAYLAŞ:

Yorumlar / 27

 • Asli | 23 Haziran 2021 09:04

  Bu Alacalar kadar bizi mağdur eden Türk eğitim sen de yargı önünde hesap vermeli, biz sendikaya güvenerek girdik bu işe, sonra yok anlaşma bozuldu yok sendika başkanı değişti diyerek çıktılar işin içinden, bizim arkamızda durmadilar, kaderimize terkettiler, sözleşmede onların da imzası var hesap vermeliler

 • ramazan | 22 Haziran 2021 11:41

  Reşit bey şirket usulsüzlüğü yeni yapmış gibi konuşuyorsun şirket senin şirket avukatı olduğun dönemde başlamış dolandırıcılığa iki yıldan beri değil dolayısıyla sende onlar kadar sorumlusun ben bilmiyordum deyip sıyrılamasın işin içinden ekonomi krizden bahsediyor utanmadan kriz ile daireleri 3/4 kişiye satmak arasında fark var devlet aklı sizinkinden fazla umarım sen dahil kimin dahli varsa adalet önünde hesap verir. Gelecek partiye de iyi cesaret orta da bu kadar usulsüzlük varken sizi il başkanı olarak durdurması manidar yoruma açık bence!!!!!

 • ALACA İNŞAATIN MAĞDURİYET ÇEŞİTLERİ | 21 Haziran 2021 19:24

  1: Alaca İnşaatın birinci mağdurları Şirket başlayacağı projeye önce toplam anlaşılan daire fiyatı ücretin üçte biri ücreti peşin alıp anlaşılan tarihten itibaren mağdurun gücüne göre aylık taksitler alarak bir yıl sonra daireyi teslim edeceğini vaat ederek sözleşme imzalar. Ve artık mağdur kafesi girmiş oluyor. Şirket artık sorumluluğunu yerine getirmez bu bir yıllık süre uzar ve mağdurlar ödemelerine devam eder çünkü sözleşmede taksitler aksatılınca şirket tek taraflı sözleşmeyi fes eder. Mağdurlar dövüz altın vb bozdurdukları için ve ödemeleri dört eşit taksitte geri alacakları ve taksit aralığı ve süresi belli olmadığı için çaresizlikten eli kolu bağlı bekler. Ücretini istemede vermiyorlar. İki yılın sonunda Sorumlu olan kardeşlerden olan kişi ortadan kaybolur. Mağdurlar ulaşamaz olur. El altında şirketi diğer kardeşe devreder. Yeni kardeş devreye girer mağdurları toplar bu fiyata bu daire olmaz ortada bir cenaze var şirket bunu kaldıramaz ben şahsi servetimi ortaya koyacam sizlerde fedakarlık yapın, ve biz hesap yaptık daire başı o günkü fiyat ekstra herkes 100000 tl verecek. Kabul etmeyenler verin paramızı deyince para yok ne zaman vereceksiniz oda belli değil artık bunların daireleri satılıyor. Mahkemeye gitseniz dahi önceden onun önlemini almışlar. Ya şirketin içini boşaltmışlar yada bankalara 4500trilyon mal ipotek verip 100 bin tl bırakıp icradan o malların satılmasını engelliyorlar. Çünkü ilk açacaklı banka. Bir başka önlem ilk sıraya kendi yakınlarına bilerek borçlanıp sıraya koydukları söyleniyor. İstediği fiyatı verenlerin Tapularını veriyorlar ama mağduriyet bitmiyor. Belli bir süre sonra bu kardeşte kendi muhasebesini yapan ÖMER D. Muhasebesini yaptığı başka bir firmaya eksra ücret vermeyenlerin dairelerini bu kardeş firmaya kalan işleri bitirmesi karşılığında veriyor. Bu sefer bu firma yöneticileri devreye giriyor tapusu olmayanları inşaata sokmuyor . Tapusu olanları bu sefer bunlar çağırıyor artık burayı biz devraldık bir ay içinde bitireceğiz ama kalan işleri bitirmemiz için ekstra 50 bin tl vereceksiniz. Biz kendi imkânlarımızla yapmak istiyoruz diyenleri inşaata sokamayız elektirik bizim şantiyede sorumluluk bizde müsaade edemeyiz. Bizin daire kalsın diyenlere de bir ay içinde bitmese biz oturma ruhsatı alacağız bitirmeyenlerin dairelerini karar alıp satacağız. Mağdurlar mecbur veriyor. Tam bir deli Domrul düzeni bunlar benim yaşadığım şahit olduğum olaylar. Bu olaylar Alaca İnşaatın yaptığı Bostanbaşı 3. Etbında yaşandı. Burada dairesi başkasına satılanda var. Alaca inşaata anlaştığı fiyata ekstra 100 bin tl verip tapusunu alıp sonra başka firmaya verilmesinden dolayı adı geçen Günerler İnşaata Tapu aldıktan sonra ekstra 50 bin tl veren mağdurlar mevcuttur.

 • serdar | 21 Haziran 2021 14:38

  Allah razı olsun gazeteciden bu tür haberler tarafsızca yapılmalı ki haklı haksız birbirinden ayrılsın. Ben yürüme engeli bir çocuk babasıyım asansörsüz bir evim vardı çocuğumu eve çıkarmada zorlandığım için evimi sattın Alaca İnşaattan sözleşme ile bir ev aldım evalırken de çocuğumun sağlık durumunu en ince ayrıtı ya kadar anlattım ama vicdanını yetirdiklerinden dolayı bana satılan evi başkasına da sattılar. Bin türlü yalan dolanla beni yıllarca oyaladılar Ben çocuğumun sağlığına harcama yapacağım parayı yıllardır bunların yüzünden kiraya veriyorum. Çocuğumun gözü arkada kalır diye bir şey demedik. Şimdi sen kalkıp mağdur edebiyatı yapıyorsun sen makam mevki düşünüyorsun ben başımı sokacak bir yuva peşindeyim sen etiket peşindesin biz ev ekmeğimizin peşindeyiz seni suçlayan yok Reşit Alaca göz altına da alınmadın senin aleyhine dava açan da yok kardeşin dahi olsa doğruyu söylemeyecek adaleti savunmayacaksan devlet yönetmeye talip olma elbette bu ülkede adalet var haklıyı haksızı ayıracak Hakim Savcımız hukuk sistemi var. Benim yüksek yerlerde tanıdıklarım var Bana bir şey olmaz diyen Bize Mahkeme yolunu gösteren düşünsün.

 • Tebrikler sayın savcım | 20 Haziran 2021 20:28

  Magduruyitimizi yazan değerli kardeşim gaztecim Allah sizden razı olsun biz bu Alaca inşaattan neler çektiğimizi kimse bilemez haklıyız mücadelemizin sonucunu inşallah alacağız bizleri mağdur etmeleri normalmiş gibi gazeteciyi ve Savcıyı suçlayıcı itamlarda bulunan av.Rasit Alaca bizlerler mağduriyetimizi ispata belgelerle hazırız yurekliyizse karşımıza çıksın siz algı operasyonu yapiyorsunuzu ispatlasın kendileri kardeşleri yeğenleri kendilerini bu ülkede hukuğu hiçe sayıp dokunulmaz olduklarını sandılar bilmezlerki o kadar mazlumun masumun rızkını alıp lüks icinde yaşamaya Yüce Allahın rıza gostermeyecegini unuttular ilahi Adalet zamanı

 • Savcı neden şimdi yaptıki siyasimi? | 20 Haziran 2021 15:33

  Raşit ALACA demisya savcı neden şimdi baskınla aldı şimdiye kadar almamasını sizmi sağladınız bir hukukçu olarak bu nasıl bir cumleya?2014yilindan buyana mağdurların sesi duyulmadı ilkkez bir cesur yürekli çıktı gerekeni yaptı hani diyosunuzya kimsenin ifadesini almadı o savcılıktaki dosyalar neden acaba?hayalimi şimdi ben hayalibir magdurmuyum?yada açıklama yapan insanlar hepsi karşı siyasetten insanların?ne güzel isya yapılsın edilsin ohhh ne güzel tatilere gidilip 25-30arasi alaca soyadlı insanların malvarliklari 7-8trilyona ulaşsın sonrada temiz siyaset he herşey bı dökülsün ortaya herşey yigenleriniz malvarliklari boşanan kardeşinizin eşinin üstüne olan malvarliklari tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Abdullahin kayni Şahin'in eşinin muhasebeci Ömer'in esinin bir bir çıksın ortaya ozaman görelim ekonomik kriz mağdurlara mi vurmuş sizin kardeslerinize ve ailelerinemi

 • Tebrikler sayın savcimmmm sevgili yazarimmmm | 20 Haziran 2021 15:18

  Raşit ALACA itibar suikastı ve siyasi ve Sedat Peker ekonomik krize baglamis konuyu peki Raşit ALACA soruyorum savcının ifadeleri alıp gereğini yapmasını hata?gazetenin cesur muhabirlerin olayı objektif olarak yazmalarını hata?her ekonomik krizi yaşayan ahlak sahibi ticaret insanlarının bir evi ucdort kişiye sattığını söylüyorsunuz?yani her kriz yaşayan dolandırıcılık suçumu yapmalı?2015yilindan itibaren mağdurlar var ve sizde 2019yilina kadar bu şirkette hissedar misiniz bir haber sitesinde çıktı tamam tavuk satmamissiniz eyvallah ama şirkette kardeşlik bağınizin yanında hisse baginizda varmış bunu Yalan ve itibarsizlastirma?ya dürüstçe insanlardan özür dilediginize dair bir açıklama yapmanız gerekirken olayı partilere siyasete döküp oradanda Sedat Peker bağlantısı yapmanız takdire şayan bir çıkış olmuş ama hiçbirsey gerçeği değiştiremez bir evi iki üç kişiye satmanın halk dilinde adı dolandırıcılıkk.

 • İtibar suikastimi he he | 20 Haziran 2021 14:59

  Raşit ALACA şimdi okadar cümle kurmussunuz evet mahkeme henüz sonuçlanması suç tescillendi ama size bir sorum var bir evin iki üç kişiye satılmasınin dolandırıcılık ve emek hırsızlığı adından başka bir ismi varmı?bizmi bilmiyoruz?Ekonomik krizde mutlaka insanlar insanları kandırarak mi ticaret yapıyor yada başka krizi yaşayan firmalarda sizin kardesleriniz ve yigenleriniz gibimi yapmışlar?şirket muhasebecisi ve Abdullah in kaynininda mal varlıkları incelenmeli ayrıca Bostanbasindaki Arsa sahibi ile yapılan sözleşmenin gunerler inşaata nasıl ne şartlarda verildiği arsa sahibinin masum insanların tapularını nasıl gozyumarak el degistirttigide araştırılmalı elbette bir itibar suikastı yapılıyor oda namusuyla siyaset yapan siyasetçilere yapılıyor bu olayın siyasetle yakından uzaktan alakası yok Sedat pekeri katıp gerçekleri degistiremezsin Gelecek partisinin il başkanımız ama Kardesleriniz ve yigenleriniz İnsanların geleceğini heba edip çalmıs.simdi bunun neresinde siyaset?savcılık ifadeleri alıp yola çıkmış ve sizde biliyorsunuz ki şuanda savcılıkta sadece Malatya'da 80den fazla suç duyurusu var birde bunlara İzmir ve Ankara'daki takipsizlik cerilenleri ekleyelim birde hala sizlerin sözüne güvenip adlı yolu secmeyenleri.neyysee sizde biliyorsunuz cevapları ama işinize gelmiyor dimi

 • 2000LER | 20 Haziran 2021 13:49

  Bütün bu söylenenler başkan beyin akrabalarının insanları dolandırdığı gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Belliki işlerin sarpa sardığını görüp kağıt üstünde bu tezgahtan ayrılmayı kendi ikbali açısından uygun bulmuş.

 • Şakamı bu aciklama? | 20 Haziran 2021 13:45

  Evet bir ekonomik kriz yaşandı ama bu insanlar jaguar Lara jeep lere bine bine bu kriz zamanında çok mağdur oldular ya krizi ev alan dolandırılan evi başkasına satılıp yıllarca perişan olanlar yaşadı neyin krizinden bahsediyorsunuz siz??Ekonomik krizden dolayı mı BİR DAİREYİİİİ 3-4KİSİYE SATTİ KARDESLERİNİZZZZZ?? Bu işin neresi siyaset ortada bir sürü mahdur varken olayı siyasi arenaya çekmek nekadar dürüstçe savcı bir yıldır mağdurların ifadesini aldı ve en sonunda çok şükür gerekeni yaptı.Ben artık paramdan vazgeçmişim hapislerde curusunler ve bende bunu göreyim yıllardır bizlere yasattiklari i yaşasınlar.Allahin adaleti şaşmaz er yada geç tecelli eder.simdi dolandırıcı damgasiyla çocuklarınin yüzlerine bakamaz hale geldiler ha henüz yargı sonuçlanmadı ama bu işin ahlaki boyutu bir evin iki üç kişiye satılmasıni dolandırıcılık adıyla tanımlıyor.Savciya ve Türk adaletine güveniyoruz...

 • TÜRK EĞİTİM SEN MEMUR KONUTLARI MAĞDURLARI | 20 Haziran 2021 13:34

  Türk Eğitim Sen üyelerine Bostanbaşında Alaca İnşaat dört yıl ödemeli sözleşme imzalayıp konut yaptırdı. Üyeler evlerine taşınınca Şirketin haksızlıklarına maruz kaldı. Şirket tüm ödemeyi nakit yapanların taposunu verdi. Sözleşmeye uygun ödeme yapanların şirket kasasında durması gereken tapularını Alaca İnşaat gidip bankalara ipotek vererek şirkete kredi çekti. ( Bu özel bankalarda araştırılmalı başkasına ait tapuya istinaden neden ALACA İNŞAATA kredi verir suç olması lazım ) Alaca İnşaat bu aldığı krediyi ödemedi hepsinden ipotek var icradan satılmasın diye mağdurlar kendi aralarında para toplayıp şirketin kredisini ödüyor. Bumu adalet ticaret anlayışı Allahtan korkun.

 • TÜRK EĞİTİM SEN MEMUR KONUTLARI MAĞDURLARI | 20 Haziran 2021 13:32

  Türk Eğitim Sen üyelerine Bostanbaşında Alaca İnşaat dört yıl ödemeli sözleşme imzalayıp konut yaptırdı. Üyeler evlerine taşınınca Şirketin haksızlıklarına maruz kaldı. Şirket tüm ödemeyi nakit yapanların taposunu verdi. Sözleşmeye uygun ödeme yapanların şirket kasasında durması gereken tapularını Alaca İnşaat gidip bankalara ipotek vererek şirkete kredi çekti. ( Bu özel bankalarda araştırılmalı başkasına ait tapuya istinaden neden ALACA İNŞAATA kredi verir suç olması lazım ) Alaca İnşaat bu aldığı krediyi ödemedi hepsinden ipotek var icradan satılmasın diye mağdurlar kendi aralarında para toplayıp şirketin kredisini ödüyor. Bumu adalet ticaret anlayışı Allahtan korkun.

 • Mağdur | 20 Haziran 2021 13:18

  BBizler Alaca İnşaatın Bostanbaşı 3. Etabı için sözleşme imzalayıp ödeme yapmaya başladık. Dairelerimiz haziran 2018 bitince kalan ödeme yapılıp tapu alınacaktı. Sözleşmedeki gibi ödemelerimizi yaptık. Yönetici o süreçte YILMAZ A. İdi. Agustos2018 YILMAZ A. Ulaşamaz olduk. El altında şirketi abisi ABDULLA A. Devredip kaybuldu . ABDULLA A. Ve Muhasebeci ÖMER D. Bizleri çağırdı . Artık yönetici benim bu fiyata bu daire verilmez kriz var ekstra 100000 tl ücret vereceksiniz. Bizde gecikme bizden değil şirketten kaynaklandı bitirin verelim dedik kabul etmediler. Verenlerin tapusunu verdiler vermiyenlerin ne evini nede parasını verdiler. Belli bir süre sonra ABDULLA A. Arsa sahibinin bilgisi dahilinde bizin daireleri kalan işleri yapmak karşılığında ÖMER D. Un muhasebeciliğini yaptığı GÜNERLER İNŞAATA devrettiler. Bunlar gelince tehtitle bizi inşaata sokmaz oldular . Tapusu olmayanları inşaata sokmadılar . Tapusu olanlarıda bu sefer onlar çağırdı daire başı 50000 tl ekstra ücret istediler. Kendi imkanları ile yapmak isteyenlere müsaade etmediler ve tehtit ettiler karar alacağız evini sattıracağız diye mecbur kaldı herkes vermek zorunda kaldı. Allahtan korkun hangi vicdan buna razı olur. izler

 • Mağdur 44 | 20 Haziran 2021 02:53

  Merhabalar bu açıklamada Raşit Alalca mağdurlar komşuna hic deginmemeis sorunumuzu nasil çözecek ve Sedat Peker ,i gündemine almasına ve onun söylemlerini ifade etmesi !!!Çok ilginç

 • Alaca mağduru 2016 | 20 Haziran 2021 02:49

  Değerli Mahir bey yine doğruları yazdığınız icin cok teşekkür ederiz.Her zaman doğruları yazan kalemlere ihtiyacımız var.Rasit Alaca yazdıklarıyla kendini masum göstermeye çalışıyor açıklamalarıyla hala biz mağdurların hakkini nasil vereceğini açıklamamış kendilerinde en kısa zamanda mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz.Hak hukuğu uygulayarak göstermeli bizlere

 • Alaca mağduru 2016 | 20 Haziran 2021 02:49

  Değerli Mahir bey yine doğruları yazdığınız icin cok teşekkür ederiz.Her zaman doğruları yazan kalemlere ihtiyacımız var.Rasit Alaca yazdıklarıyla kendini masum göstermeye çalışıyor açıklamalarıyla hala biz mağdurların hakkini nasil vereceğini açıklamamış kendilerinde en kısa zamanda mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz.Hak hukuğu uygulayarak göstermeli bizlere

 • Mustafa göç | 20 Haziran 2021 00:15

  HSYK ya şikayet etmek lazım hukukcu sandığımız bu adamın eşi burda hakimmis olaki davayı etkileye bilir hakime hanım zarar görmeden Burdan bu sahtekarlar a bulastirilmamali.

 • Alaca inşaat mağdurları | 19 Haziran 2021 23:22

  Sedat Pekerin sözlerini veya ondan alıntı yapmayı neye istinaden bir hukuk insanı yapar açıkçası anlamak çok zor?

 • Muzaffer | 19 Haziran 2021 23:11

  Hukuk Devleti olduğunu düşündüğümüz Ülkemizde;diyor avukat olduğunu dusundugumuz biri garip söyledikleri baştan başa çelişki

 • Adalet bekleyen | 19 Haziran 2021 22:58

  Temiz siyaseten,haktan hukuktan bahsedip fakat kendileri hak ve hukuk bilmeyen bu kişilere çok güzel cevap verdiğinizden dolayı sizi ayakta alkışlıyorum.

 • Mağdur | 19 Haziran 2021 22:37

  Evet şaşkınlıkla bir il başkanının ve bir hukuk adamının alenen işlenen suçları yok saymasini dehşetle okuyorum.Tamam henüz hakimler karar vermemis olabilir ama bu bir evin üç dört kişiye satıldığı gerçeğini ve bu olayın dolandırıcılığa girdiğini değiştiremez.Ayrica bu mağdurlar 2014yilindan buyana çeşitli sucduyurularinda bulunmuş ve nihayetinde savcılık yaklaşık 80kisinin ifadesini aldıktan sonra düğmeye basmıştır.insanlarin emeklerinin çalınması in Sedat pekerle veya gelecek partisiyle ne alakası var yanı olayı

 • Alaca mağduru | 19 Haziran 2021 22:23

  Öncelikle Mahir bey kaleminize sağlık.7 yıldır bu şirket bizi dolandırdi.Ne ev ne para .Hiç bir gelişme yok maalesef.Kimse yalan haber yapmıyor.Herşey açık net ortada.Maalesef birileri koltuğunu kaybetme korkusu yaşıyor sanırım.Bu haberin asılsız olduğunu iddia ediyor.Ahh keşke dolandırıldigimiz yalan olsaydı.

 • Mirro | 19 Haziran 2021 22:20

  Ben diyorum mu kadar insanı mağdur eden akıl babası bu Raşid denen adamdır.yazik yazdıkları ile çelişiyor

 • ALACA mağdurları | 19 Haziran 2021 22:15

  Medya ne zamandan beri doğruları söyleyip de yalan olmuş bu dolandırıcılık iki sevgilinin durumu değil ki yalan olsun ATEŞ OLMAYAN YERDE DUMAN TÜTMEZ ....

 • Mağdur | 19 Haziran 2021 21:39

  Başkan bey biz Alaca inşaatin mağdur ettiği mağdurlar için ne yapacak. Mağdurlar dan yanami yoksa bizi mağdur ettiği kisilerdenmi yana tavır alacak Siyasilerin Beyaz gömlek giymesi ile bizim mağduriyeti mız giderilmiyor

 • Gül | 19 Haziran 2021 21:25

  Mahir Bey sizin gibi dürüst gerçekleri yazan haberciler oldugu sürece bu milletin sırtı yere gelmez

 • Mağdur | 19 Haziran 2021 21:24

  Mağduriyetimizi dile getirdiğiniz için teşekkür ederiz

BUNLARI GÖRDÜNÜZ MÜ?