Etiketler

Malatya'da vefat edenler (19.10.2019)

Malatya'da bugün 7 kişi vefat etti.

Bugün vefat edenler (15.10.2019)

Bugün Malatya'da 6 kişi vefat etti. Detaylar haberimizde...

Malatya'da vefat edenler (13.10.2019)

Malatya'da bugün 5 kişi vefat etti. Detaylar haberimizde...

Malatya'da vefat edenler (12.10.2019)

Malatya'da bugün 6 kişi vefat etti. Detaylar haberimizde...

Bugün Malatya'da vefat edenler (11.10.2019)

Bugün 7 kişi vefat etti. Detaylar haberimizde...

Malatya'da bugün vefat edenler (10.10.2019)

Bugün Malatya'da 5 kişi öldü. Detaylar haberimizde...